Oбщи условия за ползване на електронна информационно-търговска система PhotoStudioClassic.com

 1. Въведение
 2. Права и задължения на PhotoStudioClassic.com
 3. Права и задължения на потребителя
 4. Съдържание на системата и информация за продуктите
 5. Защита на личните данни
 6. Интелектуална собственост
 7. Поръчка
 8. Цени
 9. Наличности
 10. Доставка
 11. Рекламации
 12. Гаранция

1. Въведение

Общите условия за ползване на електронна информационно-търговска система PhotoStudioClassic.com уреждат единствено взаимоотношенията между потребителите на системата (по-долу за краткост наричани ПОТРЕБИТЕЛ) и PhotoStudioClassic.com, респективно „ФОТО ВАРНА” ЕООД, гр.

“ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на тези Общи условия е всяко лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола във PhotoStudioClassic.com или използва услугите със свободен общ достъп.

Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на системата от всеки ПОТРЕБИТЕЛ. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на системата, от първоначалното влизане в нея до напускането й, а в случай на потвърдена поръчка – до нейното изпълнение и заплащане, и изтичане на гаранционния срок на продукта.

 

2. Права и задължения на PhotoStudioClassic.com

PhotoStudioClassic.com има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ “бисквитки“ (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират.

PhotoStudioClassic.com предлага услугите “във вида, в който са” и не носи отговорност по отношение на надеждността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности и достъпа до услугите. Не поема задължението за осигуряване на помощ и инструкции.

PhotoStudioClassic.com има право да променя технологията и дизайна и функционалностите на сайта и на предоставяните услуги без предварително известяване.

PhotoStudioClassic.com има право да ограничи достъпа на отделни или всички свои ПОТРЕБИТЕЛИ до част от услугите или до всички услуги.

PhotoStudioClassic.com има право да закрие или изтрие профила на произволен ПОТРЕБИТЕЛ, както и генерираното от ПОТРЕБИТЕЛЯ съдържание, по своя преценка и без право на преразглеждане.

PhotoStudioClassic.com има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, отговорност носят единствено рекламодателите.

С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, PhotoStudioClassic.com събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид – дата/час на посещенията на сайта, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен сайт и др.

PhotoStudioClassic.com не гарантира, че потокът информация от и към електронната информационно-търговска система няма да бъде следен и/или записван от трети страни.

 

3. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на PhotoStudioClassic.com в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и правилата.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да въведе вярно и пълно исканите от него данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на PhotoStudioClassic.com. Всички лични данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и законодателството на Р България.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до и корекция на информацията, която е въвел, освен в случаите, когато генерираното от него съдържание и профила му са деактивирани и изтрити. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ има постоянна възможност да редактира и осъвременява подадените лични данни, както и да ги премахне от базата данни, заедно с регистрацията си, чрез писмено искане, адресирано до: [email protected]

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че част от персонала на ФОТО ВАРНА, в зависимост от задълженията си, има достъп следната информация: имейл адрес, IP адреси, съдържание на съобщенията и др., но няма право да ги разгласява/разпространява освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи. Предоставянето на лични данни в рамките на PhotoStudioClassic.com е необходимо за регистрация, оформяне и изпращане на поръчките, направени чрез електронния магазин на системата, попълване на гаранционните карти на продуктите, т.нт. Отказът на ПОТРЕБИТЕЛЯ да даде необходимите лични данни ще доведе до невъзможност за осъществяване на регистрация в системата и поръчка от PhotoStudioClassic.com.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди профили и директории, софтуер, мрежи, компютри и други устройства.

Забранено е публикуването на съдържание, което нарушава законовите разпоредби, правилата за използване на системата на PhotoStudioClassic.com, етичните правила, елементарната естетика и добрия тон. Администрацията си запазва правото да отстранява по свое усмотрение съдържание, което счита за неподходящо.

Всеки ПОТРЕБИТЕЛ носи пълната отговорност за съдържанието, което генерира на страницата, включително публикуваните изображения и текстове. При системна злоупотреба профилът на съответния участник и генерераното от него съдържание ще бъде заличен.

 

4. Защита на личните данни

Предоставянето на лични данни в рамките на PhotoStudioClassic.com е необходимо за оформяне и изпращане на поръчките, попълване на гаранционните карти на продуктите и др. Отказът на ПОТРЕБИТЕЛЯ да даде необходимите лични данни ще доведе до невъзможност за осъществяване на регистрация в системата и поръчка от PhotoStudioClassic.com.

Всички лични данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и законодателството на Р България.

Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ има постоянна възможност да редактира и осъвременява подадените лични данни, както и да ги премахне от базата данни, заедно с регистрацията си, чрез писмено искане, адресирано до: [email protected]

За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, PhotoStudioClassic.com може да предоставя на трети лица и медии обобщена информация.

 

5. Съдържание на системата и информация за продуктите

Имайте предвид, че всяка информация, софтуер или продукт, открити в Интернет, в това число в системата на PhotoStudioClassic.com, крият потенциални рискове. PhotoStudioClassic.com Ви обръща внимание, че е препоръчително да сте наясно с възможните рискове, преди да използвате, закупите или се доверите на информация, софтуер или продукт, открити в Интернет.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на PhotoStudioClassic.com поемат всички рискове от използването на системата. Информацията, предложена от PhotoStudioClassic.com има за цел единствено да улесни ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Никаква част от информацията не трябва да се приема като безусловно вярна или в качеството на официална препоръка за използване на определен продукт или марка.

Въпреки че PhotoStudioClassic.com полага големи усилия за осигуряването на пълна и точна информация, включително за продуктите, предлагани чрез електронния магазин и техните цени, поради голямото й количество, включително такава, генерирана от потребителите на системата, е възможно допускането на неточности и липси, за последствията от което PhotoStudioClassic.com не носи отговорност. PhotoStudioClassic.com не гарантира по никакъв начин верността, пълнотата и актуалността на информацията в системата. PhotoStudioClassic.com не гарантира постоянен безпрепятствен достъп до информацията в системата.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ поемат всички рискове, свързани с технически неизправности на системата, компютърни вируси или друго потенциално вредно съдържание.

Екипът на PhotoStudioClassic.com има правото, но не и задължението, да наблюдава всички коментари, мнения и потребителски рейтинги, както и всяко друго съдържание, генерирано от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и публикувано в рамките на системата и да го премахва или модифицира, когато то нарушава действащото законодателство на територията на Р България, съдържа обиди, нецензурни изрази, представлява директна и непозволена реклама, съдържа заблуждаваща и тенденциозна информация или е ирелевантно спрямо конкретния контекст.

Отговорност за съдържанието, генерирано от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и публикувано в рамките на системата, носят неговите автори.

Право да публикуват коментари и мнения, да участват в оценяването на продуктите и да генерират друго съдържание в рамките на системата имат само регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ.

PhotoStudioClassic.com не носи отговорност за изложената информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които PhotoStudioClassic.com осигурява връзка.

Забранено е публикуването на съдържание, което нарушава законовите разпоредби, правилата за използване на системата на PhotoStudioClassic.com, етичните правила, елементарната естетика и добрия тон. Администрацията си запазва правото да отстранява по свое усмотрение съдържание, което счита за неподходящо.

Всеки ПОТРЕБИТЕЛ носи пълната отговорност за съдържанието, което генерира на страницата, включително публикуваните изображения и текстове. При системна злоупотреба профилът на съответния участник и генерераното от него съдържание ще бъде заличен.

 

6. Интелектуална собственост

Съдържанието, предоставено от PhotoStudioClassic.com (изображения, текстове, видео, лога, марки, софтуер, т.нт.) е собственост на ФОТО ВАРНА ЕООД и/или на неговите партньори, доставчици и потребители. Всяко пълно или частично възпроизвеждане на съдържанието е предмет на отделно писмено споразумение с ФОТО ВАРНА ЕООД и/или авторите му, освен в случаите, когато съдържанието е изрично публикувано под условията на Криейтив Комънс договор, който позволява някое от гореописаните действия.

PhotoStudioClassic.com не носи отговорност за нарушения на авторските и сродните им права, извършени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на системата, но си запазва правото да възпрепятства подобни действия.

ФОТО ВАРНА си запазва правото да използва за рекламни цели, изложби, демонстрации и др. произведения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, участвали в конкурсите, организирани от ФОТО ВАРНА, след съгласуване с техните автори. Физическите носители и копията на произведенията, копирани за горепосочените цели остават собственост на ФОТО ВАРНА.

Генерираното от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съдържание не може да бъде използвано без тяхно изрично съгласие, в изключение на случаите, предвидени от действащото законодателство, както и за рекламни и информационни цели на системата на PhotoStudioClassic.com, споделяне от останалите ПОТРЕБИТЕЛИ на системата и други подобни дейности, обусловени от естественото функциониране на системата, при упоменаване на автора на съдържанието.

 

7. Поръчка

Към момента можете да осъществите поръчка на продукт и/или услуга от електронния магазин на системата само чрез предвидената за това форма на PhotoStudioClassic.com и PrintCenter.bg

Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор ПОТРЕБИТЕЛЯ и ФОТО ВАРНА ЕООД.

От съображения за бързина и сигурност, PhotoStudioClassic.com изисква при поръчка трите имена на ПОТРЕБИТЕЛЯ, точния адрес за доставка, телефонен номер, на който можете да бъдете открити в рамките на работното време за лично потвърждение на поръчката, електронен адрес, данни за фирмата или ЕГН за физическото лице за издаване на фактура.

Посочването на непълни или неверени данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва PhotoStudioClassic.com с изпълнение. В някои случаи PhotoStudioClassic.com може да изиска от ПОТРЕБИТЕЛЯ копие от документ за самоличност и доказателство за връзка на ПОТРЕБИТЕЛЯ с адреса на доставка.

Всички лични данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и законодателството на Р България.

 

8. Цени

Цените, обявени чрез PhotoStudioClassic.com, са в български лева за единична бройка за стоките и за част от услугите. За част от услугите, поради тяхната специфика, цените могат да бъдат обявени за единица време, за изпълнение на определени действия или за цялостен/частичен резултат.

Обявените цени не включват цената на доставката. Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката. Всички цени са с включен ДДС.

ФОТО ВАРНА ЕООД си запазва правото да променя цените, обявени чрез електронния магазин и системата на PrintCenter.bg, по всяко време и по свое усмотрение. В случай на промяна на цената, за покупка е в сила цената към момента на потвърждаване на поръчката от ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством формата за поръчка.

 

9. Наличности

Имайте предвид, че Вашите поръчки ще бъдат изпълнявани при наличност на съответните продукти в складовете на ФОТО ВАРНА ЕООД.

В случай, че някой от продуктите не е наличен, операторите на PhotoStudioClassic.com ще се свържат с Вас в едноседмичен срок от датата на потвърдената посредством формата поръчка, за да Ви предложат алтернативен продукт и да Ви информират за очакваната дата на доставка на поръчания от Вас продукт.

 

10. Доставка

Продуктите, поръчани чрез PhotoStudioClassic.com, ще бъдат доставени на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством формата за поръчка адрес. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес, PhotoStudioClassic.com се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка. В тези случаи, потребителят дължи заплащане на направените разходи за доставката и връщане на стоката обратно на доставчика.

Към момента доставки се извършват само на територията на Р България.

PhotoStudioClassic.com прави всичко възможно за спазване на сроковете на доставка, описани по-горе, но не носи отговорност за последствията от забавена или неосъществена доставка, когато това е причинено от подизпълнителя, комуто е възложена доставката или от независещи от PhotoStudioClassic.com, или от подизпълнителя обстоятелства. В случай на забавена или неосъществена доставка, PhotoStudioClassic.com ще проучи обстоятелствата отделно за всеки конкретен случай, което може да отнеме до 10 работни дни от датата на постъпване на Вашия сигнал. През този период не е възможно осъществяването на доставката.

 

11. Рекламация и връщане на закупена стока

ПОТРЕБИТЕЛ, поръчал стока чрез PhotoStudioClassic.com и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката или част от нея, след като тя вече му е доставена, само в един от следните случаи:

 • при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
 • не е спазен предварително уговореният срок за доставка;
 • доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;
 • цената не съответства на първоначално оферираната;
 • при условиe, че стоката противоречи на изискванията за обща безопасност по смисъла на ЗЗП;

Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.

В съответствие с чл. 55 от ЗЗП, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може в четиринадесетдневен срок да се откаже от направена поръчка, като ФОТО ВАРНА се задължава да върне обратно получената сума. Отказът от поръчка се извършва писмено, чрез електронната поща, от която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е получил потвърждение за приета поръчка. Заплатената сума се превежда по сметката, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил в отказа си, след като стоката бъде получена от ФОТО ВАРНА ЕООД, не по-късно от 30 дни, считано от датата на упражняване на правото на отказ.

Върната стока се приема само ако е в подходящ търговски вид („неразличима от нова”), придружена от декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана, оригиналната опаковка е с ненарушен вид и цялата прилежаща окомплектовка е налице. ФОТО ВАРНА ЕООД предупреждава, че в случаите, в които се налага провеждането на тестове, за да се установи състоянието на върнатата стока, това може да наложи забавяне на възстановяването на сумата, но не повече от 30 дни, считано от датата на упражняване на правото на отказ.

Срокът за връщане на стоката е не повече от 3 работни дни от датата на отказа на поръчката. Разходите по връщане на закупената стока са за сметка на купувача.

12. Гаранция

Всички продукти, предлагани чрез PhotoStudioClassic.com са нови, в оригинални опаковки със съответния гаранционен срок определен от производителя и съгласно ЗЗП, в изключение на случаите, в които изрично е посочено друго. При възникване на дефект в рамките на гаранционият срок се обръщайте към оторизираните сервизи, чиито адреси ще намерите изписани в гаранционната карта. Транспортните разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Дефектният продукт трябва да бъде придружен от гаранционната карта, копие от документ за покупка (касова бележка/фактура) и описание на дефекта.

Имайте предвид, че гаранцията на продуктите не обхваща случаите, в които дефектът е причинен от външни причини (включително, но не ограничени до: удари/сътресения, неизправности на електрическата мрежа или външни устройства, неподходящи консумативи или среда на работа, т.нт.) или от неправилна употреба. Гаранцията не обхваща подмяната на консумативи (включително, но не ограничени до: батерии, електрически лампи, лещи на лазерни устройства, мастила и т.нт.)

ФОТО ВАРНА не носи отговорност за евентуален отказ от страна производителя да признае валидността на гаранцията.

Изключение от условията по т.11 и т.12 правят продуктите в секция „Техника втора употреба”.

Двете страни приемат общите условия напълно и без изключения.

По всички неуредени от тези Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.